Najlepsze książki II Rzeczpospolita

II Rzeczpospolita, zwana również Drugą Republiką Polską, była państwem, które istniało w Polsce w latach 1918-1939. II Rzeczpospolita została ustanowiona po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Była to demokratyczna republika parlamentarna, w której władzę sprawowały dwie izby parlamentu - Sejm i Senat.

2022 © tezeusz.pl