Najlepsze dzieła Franza Kafki

Franz Kafka pisarz pochodzenia żydowskiego. Był pisarzem jedynym w swoim rodzaju, jego twórczość to głównie motyw człowieka zagubionego. Dopiero po śmierci pisarza zaczęto interesować się jego twórczością. Za życia opublikował kilka opowiadań, wiele niedokończonych.

2024 © tezeusz.pl