Najciekawsze książki o stygmatykach i stygmatach

Stygmat – rany będące w niektórych religiach symbolem szczególnego związku z Bogiem. Zjawisko znane np. z wierzeń chrześcijańskich i islamskich. Człowiek, u którego takie rany występują, nazywany jest stygmatykiem.

2023 © tezeusz.pl