Najciekawsze książki o powstaniu warszawskim

Powstanie warszawskie - jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Powstanie to skutkowało olbrzymie straty ludzkie i materialne. Trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944. W poniższym zestawieniu znajdziesz najciekawsze książki o powstaniu warszawskim.

2021 © tezeusz.pl