Najciekawsze książki o muzyce

Muzyka wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki, może pobudzać, uspokajać, rozweselać. Muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w zabawie, pracy, odpoczynku.

2024 © tezeusz.pl