Najciekawsze książki o mitologii greckiej i rzymskiej

W dawnym świecie Greków i Rzymian wierzono w wielu bogów. Opowieści o nich zostały zapisane w mitologii. Mitologia to opowieści o początkach świata, bogach, bohaterach oraz herosach. Mity niosą ze sobą ważne przestrogi moralne oraz wskazują postawy godne naśladowania.

2024 © tezeusz.pl