Najciekawsze książki o mediach

Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Media to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, do których zaliczamy prasę, radio, Internet, telewizję. Są to główne źródła informacji i rozrywki. Jak bardzo zmieniają nasze myślenie, jaki wpływ mają na nasze życie?

2024 © tezeusz.pl