Najciekawsze książki o Westerplatte

Westerplatte to półwysep w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej. W latach 1926–1939 był eksklawą Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz terytorium Wolnego Miasta Gdańska i stał się symbolem wybuchu II wojny światowej. Obecnie Westerplatte jest miejscem pamięci narodowej i jednym z najważniejszych symboli walki o wolność Polski.

2023 © tezeusz.pl