Najciekawsze książki o Powstaniu Wielkopolskim

Powstanie wielkopolskie było powstaniem polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, którzy domagali się zwrotu ziem znajdujących się pod zaborem pruskim do Polski. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, a zakończyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze.

2023 © tezeusz.pl