Najciekawsze książki o Powstaniu Listopadowym

Powstanie Listopadowe to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie, Litwę, część Ukrainy i Białorusi. Było sprowokowane m.in. łamaniem konstytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec tajnych związków i organizacji. Miało charakter wojny regularnej i partyzanckiej.

2023 © tezeusz.pl