Najciekawsze książki o Dzikim Zachodzie

Dziki Zachód to określenie zachodnich terenów Stanów Zjednoczonych, które odnosi się do okresu XIX i pierwszej dekady XX wieku. Do czasu pojawienia się białych osadników z Europy, teren ten zamieszkiwali tylko Indianie. Prezentowane powieści przedstawiają zbliżoną rzeczywistość tego świata.

2024 © tezeusz.pl