Najciekawsze książki o Bitwie pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem była bitwą stoczoną 15 lipca 1410 roku pomiędzy wojskami krzyżackimi, wspieranymi przez rycerzy z Europy Zachodniej i Prusami , a połączonymi wojska Polski i Litwy oraz niewielkie oddziały Tatarów wspierane przez wasali obu krajów. Bitwa rozegrała się na polach pod Grunwaldem w czasie Wielkiej Wojny między Zakonem Krzyżackim a Polską-Litwą. Bitwa była jedną z największych w średniowiecznej Europie i zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem polsko-litewskim.

2023 © tezeusz.pl