Najciekawsze książki o Australii

Dzisiejsza Australia jest wielokulturowym krajem oraz kontynentem. Ma unikalną faunę i florę, a wśród nich całą gamę dzikich zwierząt. Australia jest domem dla wielu unikalnych zwierząt, w tym koali, kangura czy emu. Wielka Rafa Koralowa, która położona jest wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Australii, jest największą na świecie konstrukcją organiczną.

2024 © tezeusz.pl