Nacjonalizm - najciekawsze książki o nacjonalizmie

Nacjonalizm - przekonanie, że naród jest najwyższą wartością i najważniejszą formą uspołecznienia. W praktyce dążenie do posiadania przez naród własnego państwa lub dążenie do ujednolicenia jego populacji przez asymilację lub eliminację grup narodowo obcych.

2024 © tezeusz.pl