NSZZ Solidarność - najciekawsze książki

NSZZ „Solidarność” była pierwszym niezależnym, legalnym związkiem zawodowym w komunistycznej Polsce, który został założony na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku. Związek ten w przeciągu roku od momentu powstania zyskał ogromną popularność i akceptację społeczną. Na czele Solidarności stanął Lech Wałęsa.

2024 © tezeusz.pl