NATO - najlepsze książki

NATO jest to układ wojskowy zawarty w 1949 roku. Celem NATO jest ochrona państw członkowskich za pomocą środków politycznych i wojskowych. Członkostwo Polski w najpotężniejszym sojuszu wojskowym na świecie dało gwarancje bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do wzrostu pozycji i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.

2024 © tezeusz.pl