Myśl Filozoficzna WAM - seria książek

"Myśl Filozoficzna WAM" to cykl książek, odnoszący się do badania najważniejszych pytań dotyczących istoty rzeczywistości, ludzkiego istnienia, poznania, dobra i zła oraz innych podobnych zagadnień. Filozofia jest dziedziną nauki, która zajmuje się rozważaniem tych pytań w sposób systematyczny i krytyczny. Istnieje wiele różnych szkół myśli filozoficznej i podejść do filozofii, które różnią się między sobą w sposobie, w jaki odpowiadają na te pytania.

2022 © tezeusz.pl