Mussolini - najciekawsze książki

Benito Mussolini to jeden z najsłynniejszych dyktatorów XX wieku, przywódca faszystowskich Włoch. Sam nadał sobie tytuł wodza "Duce", nawiązując w ten sposób do tytułu starożytnych wodzów legionów rzymskich. Celem dyktatora było wskrzeszenie wielkiego Imperium Rzymskiego.

2024 © tezeusz.pl