Mozart - najlepsze książki

Wolfgang Amadeus Mozart był austriackim kompozytorem i wirtuozem gry na instrumentach klawiszowych. Razem z Haydnem oraz Beethovenem zaliczany jest do trójki tzw. „klasyków wiedeńskich”.

2023 © tezeusz.pl