Mniejszości narodowe i etniczne - najciekawsze książki

Mniejszości narodowe i etniczne są grupami ludzi, które w danym społeczeństwie stanowią mniejszość pod względem narodowości, pochodzenia etnicznego lub kultury. Określa się je na podstawie różnych kryteriów, takich jak język, pochodzenie geograficzne, tradycje kulturowe, religia oraz historia. Sytuacja i doświadczenia poszczególnych mniejszości mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od kraju i regionu.

2023 © tezeusz.pl