Mistyka - najciekawsze książki o mistyce

Mistyka w chrześcijaństwie to droga duchowa człowieka do osiągnięcia, poprzez wiarę spotkania z Bogiem. Przynależność do religii nie ma związku z doświadczeniem mistycznym, ponieważ u źródła każdej religii leży ta sama mistyczna prawda.

2024 © tezeusz.pl