Medycyna ratunkowa - najciekawsze książki o medycynie ratunkowej

Medycyna ratunkowa - podstawowa specjalizacja lekarska zajmująca się diagnostyką i leczeniem nagłych zagrożeń zdrowotnych. Poznaj nasze pozycje, które przedstawiają zagadnienia związane z pomocą przedszpitalną i posiądź umiejętność reagowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.

2024 © tezeusz.pl