Mediacja - najlepsze książki o mediacji

Mediacja to proces alternatywnego rozwiązywania konfliktów, w którym osoba neutralna i niezaangażowana (zwana mediatorem) pomaga stronom w konflikcie znaleźć wspólne rozwiązanie. Celem mediacji jest umożliwienie stronom samodzielnego wypracowania porozumienia poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań i ułatwianie komunikacji. Te książki dostarczą Ci głębszego zrozumienia mediacji, jej procesu oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia rozmów i rozwiązywania konfliktów.

2023 © tezeusz.pl