Męczeństwo i prześladowanie chrześcijan - najciekawsze książki

Prześladowanie chrześcijan to niezgodne z prawem i nieludzkie traktowanie osób wyznających chrześcijaństwo, w tym ograniczanie ich wolności religijnej, zmuszanie do opuszczenia swojego kraju, torturowanie lub zabijanie. Choć wielu ludziom wydaje się to nieprawdopodobne, w XXI wieku można umrzeć za wiarę w Jezusa Chrystusa, a dyskryminacja i prześladowanie z każdym dniem przybierają coraz większe rozmiary.

2023 © tezeusz.pl