Mazowsze - najciekawsze książki

Mazowsze jest historyczną oraz etnograficzną krainą położoną w Polsce środkowej, na obszarze Niżu środkowoeuropejskiego i obejmuje tereny po obydwu stronach Wisły. Rejon ten jest pełny atrakcji dla aktywnego i lubiącego zabytki turysty.

2024 © tezeusz.pl