Matematyka finansowa - najciekawsze książki o matematyce finansowej

Matematyka finansowa – dziedzina matematyki stosowanej. Zajmuje się opisywaniem bogactwa ekonomicznej rzeczywistości przy pomocy aparatu matematycznego. Matematyka finansowa dzieli się na dwa główne nurty: Teoria funkcji pieniądza w czasie i teoria wyceny instrumentów finansowych.

2024 © tezeusz.pl