Maryja - najciekawsze książki o Maryi

Jaka była Maryja dowiadujemy się zarówno z Biblii, jak i z tradycji Kościoła. Miała silną osobowość, potrafiła odsuwać od siebie emocje i twardo uczestniczyć w Bożym planie. Nie pozostawała bierna. Najwierniej kroczyła śladami Jezusa, towarzyszyła Mu od poczęcia aż po krzyż oraz zmartwychwstanie. Dzięki poniższym lekturom odkryjesz, jak wielką miłością i troską otacza nas Maryja.

2023 © tezeusz.pl