Marek Hłasko - najlepsze dzieła

Marek Hłasko był jednym z najsłynniejszych polskich powojennych pisarzy. Szybko zyskał sławę najzdolniejszego pisarza młodego pokolenia. Był legendarną postacią, symbolem nonkonformizmu. Pisanie wcale nie przychodziło mu łatwo, każda strona była wielokrotnie przepisywana, redagowana i zmieniana. Pod koniec lat 80. po raz pierwszy ukazały się w całości, bez ingerencji cenzury, wszystkie jego utwory. Powieści Hłaski, o których mówi się do dziś, to między innymi: „Ósmy dzień tygodnia", „Następny do raju", „Drugie zabicie psa".

2024 © tezeusz.pl