Makroekonomia - najciekawsze książki o makroekonomii

Makroekonomia – dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami zagregowanymi do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim zrozumienie tego, w jaki sposób tworzy się dochód narodowy i jak dokonuje się podziału dochodu narodowego, a także zagadnienia związane z inflacją, bezrobociem, inwestycjami i bilansem płatniczym.

2024 © tezeusz.pl