Ludwig Wittgenstein - najlepsze dzieła

,,Aby poznać funkcjonowanie danego słowa, należy przyjrzeć się temu, jak ono jest używane”
Filozof zajmujący się przede wszystkim językiem i logiką, poruszał także kwestie kluczowe dla filozofii umysłu i matematyki. Jego wczesne prace uczyniły z niego „ojca chrzestnego” neopozytywizmu, późniejsze natomiast stanowiły kluczowy wkład w badaniach nad pragmatyką.

2024 © tezeusz.pl