Logika - najciekawsze książki

Logika to nauka o sposobach jasnego i ścisłego myślenia, która określa reguły poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. W kulturze europejskiej za twórcę logiki uważa się Arystotelesa.

2024 © tezeusz.pl