Lobbing - najciekawsze książki o lobbingu

Lobbing – w powszechnym rozumieniu wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów na władze publiczne. Słowo lobby oznacza w języku angielskim salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie „działalność wykonywana w lobby”.

2023 © tezeusz.pl