Literatura grecka - najciekawsze książki

Literatura grecka posiadała ogromne znaczenie dla rozwoju kultury w Europie. Jej początek wiąże się z mitami greckimi, w których występowały greckie bóstwa. Początkowo były to przekazy mówione, przechodzące z pokolenia na pokolenie. Dzięki upowszechnieniu się pisma nastąpił rozwój literatury, który w szczególności przypadł na V–IV wiek p.n.e. Najbardziej znani twórcy to m.in. Homer, Sofokles, Eurypides, Safona, Ajschylos i Hezjod.

2023 © tezeusz.pl