Liberalizm - najciekawsze książki o liberalizmie

Liberalizm - ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością. Określa również postawę życiową odznaczającą się tolerancją i otwartością na poglądy i postępowanie innych osób i zbiorowości, przeciwstawianą dogmatyzmowi, fanatyzmowi, autorytaryzmowi.

2024 © tezeusz.pl