Lew Tołstoj - najlepsze książki

Lew Tołstoj to jeden z najbardziej znanych rosyjskich pisarzy, uznawany za klasyka literatury rosyjskiej i światowej, przedstawiciel realizmu w literaturze europejskiej. Tworzył powieści i dramaty, zajmował się krytyka literacką. Tołstoj w swojej twórczości dążył do prawdy stosowanej w życiu. Jego książki były tłumaczone na wiele języków.

2024 © tezeusz.pl