Łemkowie - najciekawsze książki

Łemkowie to grupa etniczna zamieszkująca tereny wzdłuż głównej linii Karpat Wschodnich. Rusini pielęgnowali swoje tradycje i język, zajmowali się przede wszystkim hodowlą owiec i uprawą roli.

2024 © tezeusz.pl