Lektury uzupełniające klasa 7-8

Poniższe zestawienie zawiera lektury uzupełniające klasa 7-8. Obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym. Stan po nowelizacji z 13 sierpnia 2021 roku.

2022 © tezeusz.pl