Lectio Divina - Wydawnictwo Księży Sercanów

Lectio Divina to seria książek wydawanych przez Wydawnictwo Księży Sercanów, poświęconych modlitwie z Pismem Świętym. Lektury zawierają wprowadzenie do metody lectio divina, komentarze do Ewangelii i innych ksiąg biblijnych, oraz propozycje modlitwy na każdy dzień roku liturgicznego. Seria pomoże w głębszym poznaniu i przeżywaniu Słowa Bożego.

2023 © tezeusz.pl