Książki o różnicach międzykulturowych

Różnice międzykulturowe występują pomiędzy osobami, które pochodzą z innych państw, grup etnicznych czy narodowości. Zrozumienie innej kultury nie jest zadaniem łatwym. Trzeba bowiem wyzbyć się własnych przyzwyczajeń, nawyków i paradygmatów, aby móc przyjąć inne, nieznane wcześniej zachowanie drugiej osoby.

2023 © tezeusz.pl