Książki o folklorze

Folklor polski to symboliczno-artystyczna dziedzina polskiej kultury ludowej, która jest barwna, różnorodna oraz żywa. Folklor ocalał na wsiach, w miastach i miasteczkach, wśród zwykłych ludzi. W zależności od grupy społecznej i regionu, folklor przybiera różne formy, pod względem tańców, muzyki, pieśni, strojów, budownictwa.

2024 © tezeusz.pl