Książki o filozofach, myślicielach

Filozofia europejska sięga VII w. p.n.e. Idea oznacza umiłowanie mądrości. W ciągu setek lat pojawiło się wielu wybitnych filozofów, którzy zmienili oblicze świata. Do najsłynniejszych filozofów należą m.in.: Sokrates, Platon, Arystoteles.

2023 © tezeusz.pl