Książki o energetyce

Energia jest niezbędna w życiu codziennym, zapewnia komfort i umożliwia przemieszczanie się. Potrzebna jest również do tworzenia bogactwa w handlu i przemyśle. Energetyka należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie.

2024 © tezeusz.pl