Książki historyczne autorstwa Jacka Komudy

Jacek Komuda to autor powieści i opowiadań historycznych osadzonych głównie w realiach Polski sarmackiej. Jego dzieła, bez przerwy wznawiane, sprzedały się w łącznym nakładzie pół miliona egzemplarzy i cieszą się ogromną popularnością wśród polskich czytelników.

2022 © tezeusz.pl