Kresy - najciekawsze książki i albumy

Kresy to ziemie znajdujące się na skraju państwa, pogranicze. Stanowią jedyny w swoim rodzaju równoważnik nazwy geograficznej, obejmujący kilka regionów, krain, obszarów etnicznych, uznanych jednak za obszar polskiej swojskości, termin będący synonimem „małej ojczyzny” Polaków poddanych tzw. repatriacji po II wojnie światowej. Można spotkać się z pojęciem Kresy Wschodnie, czyli dawne wschodnie pogranicze Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym i dawniej jako część polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy.

2022 © tezeusz.pl