Konserwatyzm - najciekawsze książki o konserwatyzmie

Konserwatyzm - doktryna, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet.

2024 © tezeusz.pl