Komunikacja werbalna - najciekawsze książki o komunikacji werbalnej

Komunikacja werbalna to proces porozumiewania się za pomocą słów. W komunikacji werbalnej występują elementy takie jak akcent i modulacja głosem (wpływa na reakcję partnera rozmowy), stopień płynności mowy, treść wypowiedzi, czas wypowiadanego słowa.

2024 © tezeusz.pl