Komunikacja niewerbalna - najciekawsze książki o komunikacji niewerbalnej

Wszystko to, co pokazujemy i przekazujemy, ale nie za pomocą słów, jest mową niewerbalną. Nie wszystko można wyrazić słowami, więc komunikacja niewerbalna uzupełnia świat pojęć o emocje i pozwala wzmocnić przekaz o to, czego nie kontroluje mózg. Służy również budowie relacji i porozumienia z drugim człowiekiem.

2024 © tezeusz.pl