Klasyki literatury, które warto przeczytać

Klasyka literatury to określenie stosowane w odniesieniu do dzieł literackich, które uważa się za ważne i wartościowe ze względu na ich treść i formę oraz ich trwały wpływ na kulturę i sztukę. Klasykiem literatury nazywamy dzieło, które przetrwało próbę czasu i nadal jest cenione przez czytelników i krytyków.

2022 © tezeusz.pl