Kaznodziejstwo - najciekawsze książki o kaznodziejstwie

Pod hasłem kaznodziejstwo kryje się wiele informacji takich jak: wygłaszanie kazań, talent oratorski, skłonność do wygłaszania mów, zwłaszcza moralizujących oraz łatwość wysławiania się.

2022 © tezeusz.pl