Kazimierz Wielki - najciekawsze książki

Kazimierz Wielki był królem Polski i ostatnim monarchą z dynastii Piastów. Uporządkował relacje z Czechami oraz Krzyżakami, wyprowadził kraj z izolacji, dokonał stopniowej ekspansji w kierunku Rusi Czerwonej i usiłował unormować kontakty z pogańską Litwą, poślubiając księżniczkę Aldonę Annę Giedyminównę.

2023 © tezeusz.pl